Briefly   |   Ota yhteyttä   |   Etsi

Täyden palvelun IT-talo
JulkaisutPotien Pilotti Lapinsairaanhoitopiiri Rovaniemi
10.06.2013


Linkistä avautuu video Potien Pilotti ratkaisusta http://www.dt-link.fi/video Vastuu ensihoidon järjestämisestä on siirtynyt kunnilta sairaanhoitopiireille. Lapin sairaanhoitopiirissä etulinjaa pyritään tehostamaan etäkäytettävien potilastietojärjestelmien avulla. Meneillään on pilottihanke toimivimman etäyhteysohjelman löytämiseksi. DT-linkin toimittaman GraphOnin avulla tiedot potilaiden sairaushistoriasta ja lääkityksestä siirtyvät reaaliajassa sairaalan servereiltä kenttätyötä tekevien ensihoitajien tietokoneille. 

 

video.jpg